برای دریافت فرم کارت شناسایی توانمندی برروی دکمه کلیک کنید

• محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

دسترسی به نمایشگاه از مسیرهای ذیل امکان پذیر می باشد:

ورودی جنوبی

ورودی جنوبی - خیابان سئول به سمت شمال - جاده اختصاصی نمایشگاه روبروی درب اصلی باشگاه انقلاب

ورودی شمالی

ورودی شمالی: بزرگراه چمران به سمت جنوب - قبل از بزرگراه یادگار امام

دروازه شمالی

دروازه شمالی (ترافیک عابر پیاده): ولنجک به پارک وی - پل عابر پیاده