مزایای مشارکت در نمایشگاه

هدف از برگزاری این نمایشگاه کالاها و خدماتی هستند که قابلیت صادرات و ارزآوری برای کشور دارند. نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، علیرغم وجوه اشتراکی که با سایر نمایشگاه های بین اللملی دارد، وجوه تمایزی نیز دارد که می توان این وجوه تمایز را به عنوان مزیت های رقابتی این نمایشگاه برشمرد:

  • برگزاری رویدادهای قبل و حین نمایشگاه شامل: وبینار با خریداران خارجی، نشست های B2B ، برگزاری همایش معرفی رویداد و فرصت های آن قبل از نمایشگاه
  • پذیرش هیئت های تجاری خارجی از حداقل 10 کشور شامل ترکیه و آلمان شامل حداقل 100 فعال تجاری
  • اختصاص نمایشگاه به بنگاه های کوچک و متوسط و عدم پذیرش بنگاه های بزرگ و برند در این نمایشگاه با هدف حمایت از SMEs
  • امکان مذاکره مستقیم با خریداران خارجی و عقد قرارداد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.