فرم ها

کاربران گرامی لطفا برا دانلود و تکمیل فرم مربوطه بروی دکمه دانلود مقابل هر فرم کلیک بفرمایید لینک دانلود عنوان فرم ردیف دانلود فرم پروفایل نمایشگاه 1 دانلود فرم فراخوان 2 دانلود فرم ثبت نام 3 دانلود فرم تعهد حفاظت…

هزینه اجاره غرفه

هزینه اجاره غرفه بر اساس تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران محاسبه گردیده است و به شرح ذیل می باشد. شایان توجه است طبق هماهنگی های صورت گرفته بخشی از هزینه های حضور در این رویداد مهم توسط…