برنامه های جانبی نمایشگاه

علاوه بر نمایش کالاها و خدمات صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، برنامه های جانبی متنوع دیگری برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. این برنامه ها شامل موارد ذیل می باشند: برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور و سخنرانی…

مزایای مشارکت در نمایشگاه

هدف از برگزاری این نمایشگاه کالاها و خدماتی هستند که قابلیت صادرات و ارزآوری برای کشور دارند. نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، علیرغم وجوه اشتراکی که با سایر نمایشگاه های بین اللملی دارد، وجوه…

گروه های کالایی

نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط با حضور صادرکنندگان توانمند ج.ا. ایران و نمایش گروه های کالایی صادراتی عمده ای برگزار می گردد. برخی گروه های عمده کالایی که در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته…